unrecongnizable man hands embracing tree, saving the environment concept.

Dersom alle på jorden hadde sluttet å puste i en time…

…hadde vi ikke hatt flere miljøutfordringer. Men vi trenger ikke slutte å puste for å redusere våre miljøutfordringer – vi kan begynne med å redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk, leve opp til kunders miljøkrav og ha økt fokus på og styrke vårt arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet.

unrecongnizable man hands embracing tree, saving the environment concept.

Felles ansvar

Tada AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle tjenester – dette gjelder bl.a. i forbindelse med utvikling av nettsider, rådgivning, salg og design.

Les mer

Resirkulering

Avfall handler om mer enn CO2 og klima. Det handler om gjenvinning og utnyttelse av ressursene. Det er viktig at hver Tadaer er bevisst sitt ansvar og bryr seg om hvor avfallet kastes.

Les mer