Energi

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Dette gjelder også oss i Tada. Ta energiforbruket vårt, som gjerne er mest synlig på strømregningen vår. Er vi bevisste og skrur av apparater når de ikke er i bruk, reduserer oppvarmingen, skrur av lys eller setter på oppvaskmaskinen først når den er full, vil dette utgjør en forskjell på strømregningen samt at behovet for å produsere energi blir lavere.

En ting er hva som kommer på strømregningen, en annen ting er hvilke råd vi gir kundene våre om veivalg, produktvalg og holdninger. Vi har en viktig rolle med å opplyse og motivere våre kunder til å ta grønnere valg.

Også når vi leverer digitale tjenester må vi være bevisste og ta miljøvennlige valg, f.eks. ved å redusere digital forsøpling på nettsider, egen server og i e-post konto.

Lokaler

Tadas hovedkontor i Haraldsgata 159 i Haugesund ligger i et eldre bygg med strøm og varmepumper som varmekilder. Våre kontorlokaler har store åpne landskap som også har et friskluftsanlegg som påvirker oppvarmingsbehovet. Vinduer og dører er noe utdatert og har derfor påvirkning på hvor stort oppvarmingsbehovet er. Det ligger nå i planene for bygget å utbedre dette.

Mål

  • Vi skal redusere energibruken

Tiltak – i lokaler og digitalt

  • Vi har allerede automatiske lyssensorer i fellesarealer og i 2 etasje
  • Oppfordre huseier til å ta grønne valg for våre lokaler – f.eks. solenergi på bygget
  • Mer effektiv oppvarming
  • Økt bevisstgjøring og bedre rutiner for å minimere digital forsøpling – programmering av nettsider, antall e-poster, redusere antall filer på server.
  • Vi bruker WP engine som hostes på Googles servere. De lokasjonene vi bruker er grønne: https://cloud.google.com/sustainability
  • Vi ønsker å innføre en miljøerklæring på de nettsider vi lager i fremtiden, hvor vi beskriver hvilke tiltak som er gjort i design og kode for å minimere nettstedets carbongenerering.