Resirkulering

Avfall handler om mer enn CO2 og klima. Det handler om gjenvinning og utnyttelse av ressursene. Det er viktig at hver Tadaer er bevisst sitt ansvar og bryr seg om hvor avfallet kastes.

Sorteringskategorier

Papp-/papiravfall: 1. Dunk på printerrom. 2.Tømmes i container nede i trappeoppgang
Restavfall: 1. Dunk på kjøkkenet – under vasken. 2. Tømmes i bossdunk i bossrommet ute
Matavfall: 1. Dunk på kjøkkenet – under vasken. 2. Tømmes i bossdunk i bossrommet ute
Glass- og metallemballasje: 1. Dunk på kjøkkenet. 2. Tømmes i bossdunk i bossrommet ute
Plastemballasje: 1. Dunk på kjøkkenet. 2. Sekk settes i bossrommet ute.
Batterier: 1. Legges i eske på kontoret i lagerhylle ved Andreas. 2. Leveres i butikk
EE-avfall: 1. Samles nede i kjelleren utenfor bomberom. 2. Kjøres på Årabrot
Lyskilder: 1. Samles nede i kjelleren utenfor bomberom. 2. Kjøres på Årabrot
Farlig avfall: 1. Samles nede i kjelleren utenfor bomberom. 2. Kjøres på Årabrot

Mål – generelt

 • Vi skal bli flinkere til kildesortering og redusere fra 54,68 kg til 45 kg avfall pr ansatt.

Tiltak

 • Utplassere søppeldunker
 • Merke dunkene tydelig
 • Det skal bygges nytt søppelhåndteringsrom som er bedre egnet til kildesortering

Mål – mat

 • Vi skal kaste mindre mat

Tiltak

 • Matbeholdningen sjekkes daglig før lunsj, ny mat handles kun ved behov
 • Godt system i kjøleskap hvor fulle pakker står nederst og settes ut når det er tomt for samme mat i matbeholderne

Mål – papir

 • Vi skal redusere bruken av papir og redusere papiravfallet

Tiltak

 • Øke bruken av dobbeltsidig utskrift
 • Vi skal halvere antall print i 2024 (1.000 print)
 • Redusere antall print av e-poster
 • Færre abonnement på aviser og magasiner av papirformat
 • Kun digitale abonnement
 • Enda større fokus på digitale løsninger i forbindelse med utarbeidelse av jobber

Produktinnkjøp

I tillegg til å kaste søppel i riktig dunk, må vi ved innkjøp til oss selv og våre kunder også være bevisste og skaffe oss kunnskap om hele produktets livssyklus – fra produksjon til resirkulering eller avfall.

Be om produkter som ikke belaster miljøet gjennom bruk av råvarer, transport, forbruk eller som avfall.