Technician working at IT office

Sikkerhet

Vi og våre tjenester blir stadig mer digitale. For å nå våre miljømål er vi avhengig av digitale verktøy. Dette kan og gjøre oss mer sårbare. Det er derfor svært viktig at Tada har grunnleggende god IT sikkerhet og kunnskap.

Hver enkelt ansatt har ansvar for å være oppdatert og bevisst på IT sikkerhet. Oppmerksomme og bevisste medarbeidere er like viktig som tekniske løsninger i arbeidet med å beskytte mot digitale angrep og informasjon på avveie.

Mål

  • Vi skal forbedre vår IT-sikkerhet flere hakk

Tiltak

  • Vi samarbeider nå med Upheads som er vår IT-leverandør
  • Bedre softwareløsninger
  • Bedre rutiner
  • Økt fokus og informasjonsarbeid