unrecongnizable man hands embracing tree, saving the environment concept.

Felles ansvar

Tada AS har som mål å levere alle tjenester på en mest mulig miljøvennlig måte – dette gjelder bl.a. tjenester som utvikling av nettsider, rådgivning, salg og design.

Dette gjøres gjennom:

  • tenke at miljø er en naturlig og integrert del av virksomheten og driften av Tada AS
  • tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
  • identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
  • etterstrebe effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
  • ha en Miljøfyrtårn-håndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten

    Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Tada AS.