Person walking in the woods. Speed-hiking shoes closeup.

Aktiviteter / resultater

Det er utarbeidet en aktivitetsplan / årshjul for Tada i forbindelse med Miljøfyrtårn. Nedenfor kan dere laste ned aktivitetsplan / årshjul.

Det gis månedlige rapporter fra de som har fått tilleggsoppgaver i forbindelse med Miljøfyrtårn. Det skal og bl.a. registreres avfall, energibruk og reiser.

Sider innenfor Aktiviteter / resultater