Rådgiving

Tada skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte tar miljøansvar gjennom valg og rådgivning. Vår miljøkompetanse skal gi gode resultater for miljøet, våre kunder og for egen virksomhet.

Ved å være Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av vårt arbeid knyttet til miljø. Vi skal sammen arbeide for å bevisstgjøre kollegaer rundt «grønne valg». Det skal være enkelt for de ansatte å ta «grønne valg» innen energibruk, innkjøp, forbruk og tjenestereiser.

Tada skal bevisstgjøre kunden hvordan miljøvennlige valg kan bidra til et bedre resultat, både økonomisk og miljømessig. Dette krever at våre ansatte har kunnskap om ulike miljøstandarder, regelverk og muligheter.

Mål

  • Vi skal ha større fokus på å gi mer miljøbevisste råd / anbefalinger

Tiltak

  • Økt kunnskap om miljøtiltak og konsekvenser.