Reise / Transport

Tadas utslipp relaterer seg stort sett til reise / transport. Dette gjelder reise i forbindelse med kundemøter, kurs og reise mellom hjem og jobb.

De siste årene har vi fått flere og flere muligheter til å ta grønne valg i forbindelse med våre jobbreiser og avvikling av kundemøter: Elektrifisering av bilparken, el-sykler, kollektiv transport har blitt grønnere og digitale møtetjenester har blitt bedre og mer vanlig å bruke gjennom pandemien. I denne sammenheng har Tada lagt til rette og oppgradert betydelig møteromsfasilitetene med bedre video- og lydutstyr.

Mål

  • Vi skal redusere antall bil- og flyreiser

Tiltak

  • Google Meet og Skype skal erstatter fysiske møter i større grad
  • Økt bruk av hjemmekontor (i forhold til «normalen»)
  • Fremtidige firmabiler skal være elektriske
  • Flere sykler, går eller reiser kollektivt til og fra jobb