Toppbilde-helse

Helse

De ansatte er Tadas viktigste ressurs. Vi legger til rette for en god arbeidshelse – dette gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje og sykdom. Det å ha en statisk / stillesittende arbeidsdag kan medføre flere slitasjer og skader. I tillegg kan vår arbeidsdag oppleves psykisk belastende.

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

Tadas fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet fremmer aktiv deltakelse og styrke de ansattes faglige og personlige utvikling gjennom faglig kursing og deltakelse i prosesser rundt utvikling av Tada. Tada tar hensyn til den enkeltes behov, ressurser og potensial gjennom en åpen, aktiv dialog og kort avstand mellom ledelse, mellomledere og resten av de ansatte.

For å bygge et godt arbeidsmiljø organiserer Tada diverse idrettsaktiviteter og sosiale samlinger. Tadas sponsorbidrag til både kultur og idrettslag gir og de ansatte mulighet til å delta i enda flere sosiale sammenhenger innen f.eks. musikk, film og fotball.

Mål

  • Vi skal halvere sykefraværet i 2024

Tiltak

  • Hyppigere kartlegging av hver enkelt ansattes sykefravær, og personlig oppfølging.
  • Tilpasse arbeidstiden for den sykemeldte
  • Regelmessig kartlegging rundt miljø og psykisk helse
  • Hygiene
  • Informasjon / holdninger / rutiner
  • Bedre oversikt over hvor mange dager / timer man har med sykt barn