Technician working at IT office

Digitalisering

Tadas digitale satsing kommer med et visst ansvar. I mange sammenhenger er digitale løsninger mer miljøvennlig enn andre fysiske alternativer. Det er likevel viktig at vi er bevisst vårt ansvar hva gjelder vår håndtering av digitalt innhold – alt fra nettsider til e-poster.

Mål

  • Øke bevisstheten rundt og redusere miljøavtrykket til digitale tjenester.

Tiltak

  • Bevisstgjøring og rutiner for å minimere digital forsøpling – arbeid og aksjoner knyttet til programmering av nettsider, antall e-poster, redusere antall filer på server.
  • Hver enkelt skal slette 200 e-poster hver md.
  • Slette 1,5 TB på server i løpet av 2024
  • Vi ønsker å innføre en miljøerklæring på nettsider vi lager i fremtiden, hvor vi beskriver hvilke tiltak som er gjort i design og kode for å minimere nettstedets carbongenerering.

Enkle grep for å unngå digital forsøpling