Innkjøp

Det som påvirker Tadas miljøfotavtrykk mest er vårt forbruk – alle de tingene vi kjøper inn. Dette gjelder f.eks. kontormateriell, mat, gaver og ikke minst det vi formidler og produserer for våre kunder – alt fra visittkort til nettsider og messestands.

Mål

  • Vi skal kjøpe inn minimum 15 miljømerkede produkter til oss selv. I tillegg øke miljømerkede produkter på vegne av kunder.
  • Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører fra 8 til 10
  • Vi skal redusere kjøp av elektriske artikler – som mac’er, skjermer, kabler etc. Sjekk først om vi har et produkt som kan brukes før det bestilles nytt.

Tiltak

  • Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket +
    give-aways, kontormøbler, matprodukter, trykksaker, kampanjemateriell o.s.v.
  • Økt fokus på innkjøp av miljøvennlige / miljømerkede produkter.
  • I større grad vektlegge miljøsertifisering ved neste innkjøp / valg av leverandør.
  • Kunne leve med litt eldre produkter uten at det går ut over produksjonskvalitet / tid.
  • Få bedre oversikt over hardware vi har.