A young sapling of spruce grows in the forest ground with green moss.

Miljø

​Vårt fokus på miljø dekker både naturen og vårt arbeidsmiljø. Det blir et sunnere miljø i naturen når vi og våre kunder har et mindre miljøavtrykk. Det samme gjelder arbeidsmiljøet. ​Det er ​i alles interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor ​for vår felles suksess.

Mål

Tada AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
(Utvikling, Rådgivning, Salg, design).

Tiltak

 • Å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Tada AS.
 • Å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • Å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
 • Å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
 • Hyppigere kartlegging av hver enkelt ansattes sykefravær, og personlig oppfølging.
 • Tilpasse arbeidstiden for den sykemeldte
 • Regelmessig kartlegging rundt miljø og psykisk helse
 • Hygiene
 • Informasjon / holdninger / rutiner
 • Bedre oversikt over hvor mange dager / timer man har med sykt barn

Sider innenfor Miljø