Toppbilde-aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Miljøfyrtårnansvarlig samarbeider bl.a. med HMS-ansvarlig om de forskjellige temaene. Det vil bli sendt ut månedlig informasjon i forskjellige kanaler. Når det er naturlig legges denne informasjonen også ut i Tadas SoMe-kanaler, på nettsiden og i Tadas nyhetsbrev.

JanuarHMS- internrevisjon
Tema: Generelt
FebruarVernerunde og risiko-vurdering
Tema: Generelt / Digital forsøpling
MarsLedelsens gjennomgang.
Fylle ut miljørapport (leveringsfrist 1. april)
Tema: Redusere avfall / kildesortering
AprilTema: På kjøkkenet
MaiTema: Redusere energiforbruk.
Slette filer på server.
JuniGjennomgang av avfalls-håndteringen.
Div. bygg / huseier
JuliTa gode miljøvalg i ferien og.
AugustTema: Kildesortering. Redusere energiforbruk
Slette mail / filer. Søppelrom.
SeptemberTema: Kildesortering. Redusere energiforbruk
Slette mail / filer. Søppelrom.
OktoberTema: Rådgiveren
Innspill til utviklingssamtaler
NovemberTema: Redusere energiforbruk
Utviklingssamtaler
DesemberTema: Tilbakemeldinger miljøaktiviteter